Sygeforsikring Danmark

Medlem af sygeforsikringen Danmark?

Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til behandling hos autoriseret fysioterapeut ved lægehenvisning.

Du betaler selv omkostninger til behandling og får efterfølgende beløbet delvis refunderet af sygeforsikringen Danmark.

Takster 2018:

1. konsultation:                      133,00 kr

Normal behandling:                 88,00 kr

Holdtræning:                            59,00 kr

Opfølgende træningsterapi:   30,00 kr

Tilskud ved behandlingsforløb på Helbredsrejse: 1365,00 kr

 

Skadesforsikring

Kommet til skade?

Hvis du er kommet til skade dækker dit forsikringselskab typisk omkostninger ved behandling hos fysioterapeut ved lægehenvisning.

Husk at tage på skadestue eller henvend dig hos din praktiserende læge hurtigst muligt efter at skaden er opstået.

Du betaler selv omkostninger til behandling og får efterfølgende beløbet refunderet af dit forsikringsselskab. 

Takster fysioterapi 2018:

1. konsultation:                      266,51 kr

Normal behandling:               169,64 kr

Holdtræning                           110,43 kr

Opfølgende træningsterapi:  55,21 kr

Mulig dækning af omkostninger ved fysioterapi ved behandlingsforløb på Helbredsrejse:

Minimum:    2294 kr

 

 

Sundhedsforsikring

Har du en privat sundhedsforsikring?

Din sundhedsforsikring vil typisk dække udgifter til fysioterapi optil det der kaldes patientandelen, oftest 10 x behandling/træning. Nogle forsikringsselskaber dækker hele udgiften til fysioterapi.

Anmeld din skade til din sundhedsforsikring og forhør dig om dine muligheder for at få dækket behandling og træningsterapi. Husk lægehenvisning.

Du betaler selv omkostninger til behandling og får efterfølgende beløbet refunderet af dit forsikringsselskab.

Takster fysioterapi 2018:

1. konsultation:                      266,51 kr

Normal behandling:               169,64 kr

Holdtræning                           110,43 kr

Opfølgende træningsterapi:  55,21 kr

Muligt tilskud ved behandlingsforløb:

Minimum:    1530,43 kr

Maksimum:  2581,35 kr

Vær opmærksom på, at hvis du samtidig er medlem af sygeforsikring Danmark og søger tilskud, vil pågøldende beløb blive fratrukket. Kontakt din sundhedsforsikring og undersøg mulighederne.