Sygeforsikring Danmark

Medlem af sygeforsikringen Danmark?

Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til behandling hos autoriseret fysioterapeut med eller uden lægehenvisning.

Takster 2018:

1. konsultation:                      133,00 kr

Normal behandling:                 88,00 kr

Holdtræning:                            59,00 kr

Tilskud ved behandlingsforløb på Helbredsrejse: 1252,00 kr

 

Sundhedsforsikring

Har du en privat sundhedsforsikring?

Din sundhedsforsikring vil typisk dække udgifter til fysioterapi optil det der kaldes patientandelen, oftest 10 x behandling/træning. Nogle forsikringsselskaber dækker hele udgiften til fysioterapi.

Anmeld din skade til din sundhedsforsikring og forhør dig om dine muligheder for at få dækket behandling og træningsterapi. Husk lægehenvisning.

Takster fysioterapi 2018:

1. konsultation:                      273,54 kr

Normal behandling:               173,92 kr

Holdtræning:                           114,83 kr

Muligt tilskud ved behandlingsforløb:

Maksimum:  2379,04 kr

Vær opmærksom på, at hvis du samtidig er medlem af sygeforsikring Danmark og søger tilskud, vil pågøldende beløb blive fratrukket af forsikringsselskabet.

Skadesforsikring

Kommet til skade?

Hvis du er kommet til skade dækker dit forsikringselskab typisk omkostninger ved behandling hos fysioterapeut ved lægehenvisning.

Husk at tage på skadestue eller henvend dig hos din praktiserende læge hurtigst muligt efter at skaden er opstået.

Du betaler selv omkostninger til behandling og får efterfølgende beløbet refunderet af dit forsikringsselskab. 

Takster fysioterapi 2018:

1. konsultation:                      273,54 kr

Normal behandling:               173,92 kr

Holdtræning                           114,83 kr